P.E.T. generace

„Mnozí rodiče, co implementovali ve svých rodinách P.E.T. model, vyprávějí, že jej děti začaly taky uplatňovat. Přirozeně převzaly od rodičů jejich způsoby. Empaticky naslouchají, protože jim rodiče naslouchali. Jsou otevření,…

Continue Reading
Close Menu