P.E.T. generace

„Mnozí rodiče, co implementovali ve svých rodinách P.E.T. model, vyprávějí, že jej děti začaly taky uplatňovat. Přirozeně převzaly od rodičů jejich způsoby. Empaticky naslouchají, protože jim rodiče naslouchali. Jsou otevření, upřímní a nevyčítají, protože jejich rodiče používali „Já-sdělení“ a byli autentičtí. Naučily se vyjednávat s ostatními o řešení problému a řešit konflikty bez poražených, protože to si s rodiči prožily mnohokrát.“

www.GordongTraining.com

P.E.T. / Výchova bez poražených / ‪#‎PETvýchova

Close Menu